top of page

Coaching

Revidering og optimering af processer er som regel et længerevarende projekt og en opstart kan være en budgetmæssig udfordring, specielt hvis det er med en konsulent virksomhed som man ikke kender.

Vores Coaching ydelser er målrettet til at hjælpe kunderne igang med deres projekter og giver samtidig kunden muligheden for at lære os og vores ekspertise at kende på en økonomisk overkommelig måde. I takt med at projektet skrider frem, kan vi involveres i det omfang der er behov for og som passer til kundens organisation.

Så er behovet vejledning, ad hoc hjælp eller bare en professionel der kan bruges til sparring, hvad enten det er før eller under projektet, så passer vores Coaching ydelser.

Coaching kan leveres på den måde der passer kunden, hvad enten det er et onsite møde hvor man gennemgår en kompliceret problemstilling eller en kort telefonsamtale hvor man hurtigt får det svar man skal bruge for at komme videre med projektet. Coaching kan også være review af dokumenter eller kvalitetssikring af ændringsforslag inden de implementeres.

bottom of page