top of page

Opgaver indenfor scripting, udføres efter samme principper som vores andre opgaver. Det vil sige i meget tæt samarbejde med kunderne og med en omhyggelig behovsafdækning inden projektet startes.

Med en bred erfaringen indenfor flere forskellige brancher, er vores konsulenter godt rustet til at håndterer automatiseringsopgaver af enhver art.

Vores konsulenter har erfaring med udvikling i både JavaScript, VB Script, PowerShell og SQL.

Scripting

bottom of page