top of page

Process Optimering

Vores Process Optimerings ydelser er fokuseret mod virksomheder, som har et behov for professionel sparring i forbindelse med at revidere og optimere deres interne processer og procedurer.

Før vi starter et projekt, kigger vi på den enkelte kundes behov og i fællesskab med kunden udarbejder vi realistiske mål for projektet. Under udarbejdelsen af disse mål, tages der bl.a. højde for de ressourcer kunden har til rådighed samt kundens modenhedsniveau. Dette gøres for at øge interessen og entusiasmen hos kundens medarbejdere, så vi sikrer at vi når de mål der er sat.

Vi afvikler altid projekterne i iterationer, eller bølger om man vil. På den måde sikrer vi, at kundens organisation kan absorbere de ændringer, der introduceres samtidig med at produktiviteten opretholdes.

Det er vigtigt at understrege, at vores projekter afvikles i tæt samarbejde med kunden og vi søger at skabe en følelse af fællesskab omkring optimeringerne, da dette gør det lettere at forankre i kundens organisation.

Vores rolle i projekterne kan være større eller mindre, det afhænger af kundens behov. Uanset vores rolle, så fungerer vi altid som en katalysator der får sat tanker og aktioner igang hos kunden.

bottom of page